Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeää. Tällä sivulla voit tutustua Ausganica Finland:n (Millenial Oy) henkilötietojen käsittelyn ja evästeiden periaatteisiin.
Yksityisyytesi on meille tärkeää

Jokainen ihminen arvostaa yksityisyyttään ja lakipalveluja käyttävälle asiakkaalle yksityisyys on vielä
varmasti korostetun tärkeää. Vaikka palvelemme lähes yksinomaan yritys- ja organisaatioasiakkaita,
edellyttää toimintamme harjoittaminen henkilötietojen keräämistä, tallentamista ja käsittelyä. Yritysten
puolesta asioita hoitavat kuitenkin ihmiset. Käsittelemme rekisterinpitäjänä erityisesti
asiakasyritystemme yhteys- ja muun henkilöstön henkilötietoja. Henkilötietoa on kaikki sellainen tieto,
joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön, kuten nimi, sähköpostiosoite, valokuva tai tehtävänimike.

Ausganica Finland käsittelee asiakkaisiinsa ja potentiaalisiin asiakkaisiinsa liittyvää henkilötietoa
tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Saatamme myös
tehdä päivityksiä tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.
Saatamme myös joskus toimia tietosuojalainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä
rekisterinpitäjänä toimiville asiakkaillemme. Näiden osalta henkilötietojen käsittelyn periaatteet on
kuvattu asiakkaamme tietosuojaselosteissa, joten tutustu niihin myös tarvittaessa. Mikäli toimimme tai
aiomme toimia asiakkaamme henkilötietojen käsittelijänä, perustuu se aina meidän ja
asiakasorganisaation väliseen palvelu- ja tietosuojasopimukseen ja käsittelemme tällöin asiakkaan
henkilötietoja yksinomaan kyseisen asiakkaan hyväksi ja lukuun niin kauan, kuin meillä on voimassaoleva sopimus.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä suhteessa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn on Millenial Oy

(jäljempänä myös “Ausganica Finland” tai “me”):

Millenial Oy
Y-tunnus: 2648019-6
ALV-numero: FI26480196
Tasetie 8
01510 Vantaa
Puhelin: 040 5454439
Sposti: asiakaspalvelu@ausganica.fi

Tietosuoja-asioita hoitaa Sanna Kauramäki (asiakaspalvelu@ausganica.fi).

Mitä tarkoituksia varten keräämme henkilötietoja ja

millä perustein sitä käsittelemme?

Keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme
aina, että meillä on vähintään yksi lainmukainen käsittelyperuste olemassa henkilötietojen tallentamiselle ja
käsittelemiselle. Pääasiallisia henkilötietojen käyttötarkoituksia ja käsittelyperusteita ovat:

Palvelujemme tarjoaminen ja toimittaminen.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja palvelujemme tarjoamiseen ja toimittamiseen liittyen.
Yhteydenottopyyntöjen aikana saamme ja käsittelemme henkilötietoja. Asiakassuhteen aikana käsittelemme
henkilötietoja erityisesti asiakkuuksien hallintaa, palvelujen toimittamista, laskutusta, perintää ja palautteiden
käsittelyä varten. Näiden toimien osalta henkilötietojen käsittelyperusteita ovat erityisesti sopimuksen
täyttäminen ja valmistelu, lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (mm. kirjanpito, verotus) sekä oikeutettu

etumme.

Rekisteröityneiden käyttäjien tunnistaminen ja palveleminen.
Osa palveluistamme, kuten ladattavat asiakirjat, verkkokurssit tai muut vastaavat sisällöt, on käytettävissä
verkkosivustollamme vain sopimuksen tehneille asiakkaille ja rekisteröityneille käyttäjille. Keräämme myös
henkilötietoa näiden palveluiden tarjoamiseksi ja palvelua käyttävän henkilön tunnistamiseksi, sillä tällaiset
palvelut perustuvat rekisteröityneen käyttäjän tunnistamiseen. Tämän osalta lainmukaisia henkilötietojen
käsittelyperusteita ovat erityisesti sopimus ja sen täytäntöönpano sekä oikeutettu etumme.

Markkinointi ja asiakasviestintä.

Pyrimme etsimään uusia asiakkaita palveluillemme ja markkinoimme niitä erityisesti sosiaalisissa medioissa,
hakukoneissa ja muissa digitaalisissa kanavissa sekä saatamme toteuttaa erityisesti sähköpostitse
suoramarkkinointia tai asiakasviestintää. Saatamme myös muodostaa profiileja taikka kohdentaa mainontaa tai
markkinointia sen perusteella, mistä henkilöt ovat aiemmin kiinnostuneet tai missä he ovat vierailleet. Näiden
toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja keräämistä. Saatamme myös julkaista asiakastarinoita
markkinointikanavissamme, joiden ytimessä on palveluitamme käyttävät henkilöt. Henkilötietoja saatetaan
käsitellä myös markkinoinnin tehokkuuden ja verkkosivuston käytön analysoimiseksi ja mittaamiseksi.
Markkinointi saattaa sisältää myös automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Lainmukaisina
käsittelyperusteina tässä on erityisesti oikeutettu etumme, joltain osin mahdollisesti myös suostumus.
Henkilöllä on aina kuitenkin mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi, riippumatta siitä, perustuuko se suostumukseen vai ei.
Palvelujen kehittäminen.

Liikeideamme on madaltaa kynnystä palvelujen käyttöön ja teknologian ja digitaalisten palveluiden avulla
tehdä lakipalvelut helpommin, tehokkaammin ja myös edullisemmin useamman yrityksen ja yrittäjän saataville.
Saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietoja palvelujen kehittämiseksi tämän liikeidean mukaisesti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi analysoimalla palveluidemme käyttöä tai teettämällä kyselyitä tai tutkimuksia.
Lainmukainen käsittelyperusteemme tämän osalta on erityisesti oikeutettu etumme.
Lakisääteiset velvoitteet, oikeudelliset vaateet.

Saatamme käsitellä henkilötietoja myös oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (mm. kirjanpito, verotus) ja
oikeudellisten vaateiden valmistelemiseksi taikka niihin vastaamiseksi sekä petosten estämiseksi tai

selvittämiseksi.

Mitä henkilötietoja Ausganica Finland kerää? Mistä lähteistä tietoa saadaan?

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa vain asiakkaidemme yhteys- ja projektihenkilöihin sekä potentiaalisiin asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja.

Keräämme asiakkaisiimme ja potentiaalisiin asiakkaisiin liittyviä henkilötietoja pääasiassa henkilöiltä itseltään.
Uusien potentiaalisten asiakkaiden osalta saatamme kerätä myös ns. prospektitietoja esimerkiksi LinkedInistä,
yritysten verkkosivuilta tai käyttämällä prospektointityökaluja (esim. LeadFeeder tai Albacross). Potentiaalisten
ja nykyistenkin asiakkaiden osalta merkittävä lähde henkilötiedoille on kotisivumme ja sillä olevat
yhteydenottolomakkeet. Keräämme tietoa myös verkkosivustomme käyttöön liittyen Google Analytics -palvelun
avulla. Asiakassuhteen aikana syntyy ja kerätään myös tietoa, pääasiassa kuitenkin asiakasyrityksiin liittyen.

Shopping Cart
Scroll to Top